پرش لینک ها

سیستم های اداری و مالی

در دنیا همیشه دو اصل عمده، منابع محدود و نیاز های نامحدود وجود داشته اند که این محدودیت در امکانات و عدم محدودیت در نیازها، باعث دقت به اصل بهره وری در سیستم ها شده است. در دنیای کنونی و فضای رقابتی پیش رو، لازمه پیشرفت، بهره مندی از الگوهای نوین مدیریتی می باشد که تفکری خلاق در پس آنها نهفته است.

برای کسب و کار های امروزی با توجه به فضای رقابتی موجود، استفاده از سیستم های مالی نوین و دقیق، برای کسب و کار بسیار مفید می باشد. در ادامه این مطلب به شرح سیستم های مالی و استقرار آنها در کسب و کار ها پرداخته شد است.

طراحی و استقرار سیستم ها و نظام های مالی

طراحی و استقرار سیستم های مالی مناسب، که بر اساس اصول حسابداری طراحی و اجرا شده باشد، یکی از مهم ترین اقدامات لازم در هر سازمان و کسب و کار به شمار می رود که برای ایجاد نظم در موارد زیر از آن استفاده می شود:

  • استقرار کنترل های داخلی
  • کنترل های انضباطی
  • محافظت و نگهداری دارایی ها و اسناد و مدارک
  • ثبت صحیح و به موقع فعالیت های سازمان
  • استخراج گزارشات لازم و مورد نیاز مدیریت و برون سازمانی

سیستم های مالی مورد استفاده در سازمان ها، به دو صورت دستی و مکانیزه مورد استفاده قرار می گیرند که به طور کلی با یکدیگر مرتبط هستند و عملیات صورت گرفته توسط این سیستم به نحو زیر می باشد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.